Brod za vanjsku rasvjetu

Rasvjeta je sastavni dio namje¹taja vlastitog doma. Prije svega, daje svjetlost, osvjetljava prostorije, a èesto ima i ukrasne uloge. Postoji mnogo naèina rasvjete na tr¾i¹tu, poèev¹i od tradicionalnih ¾arulja do LED rasvjete. Svi oni imaju razlièite funkcije i daju i druge pogodnosti.U sada¹nje vrijeme, fluorescentne svjetiljke su vrlo jednostavna vrsta rasvjete, ¹to je naèin na koji pumpa svjetiljka. Prostor u fluorescentnim svjetiljkama emitira fosfor pobuðen ultraljubièastim zraèenjem, koji nastaje uslijed ¾arenja u cijevi ispunjenoj plinom. Plin je obièno mje¹avina ¾ive i argona. Pra¾njenja koja se odvijaju izmeðu volframovih elektroda koje ulaze u fluorescentnu lampu proizvode nevidljivo ultraljubièasto zraèenje s valnom duljinom uglavnom oko 254 nm. Fluorescentne svjetiljke mogu dati razlièite svjetlosne boje, od bijelog dnevnog svjetla do ukrasnih svjetala razlièitih boja. Boja svjetla se prihvaæa pomoæu odgovarajuæeg fosfora u fluorescentnoj svjetiljci. U ovim vremenima, fluorescentne svjetiljke takoðer preuzimaju i druge vrste. Karakteriziraju ga jednostavne, kru¾ne fluorescentne svjetiljke u obliku slova U, kao i visoko cijenjene kompaktne fluorescentne svjetiljke. One se razlikuju od starih fluorescentnih svjetiljki u svakoj od mnogo manjih velièina. Ove fluorescentne svjetiljke koriste se za fluorescentne svjetiljke s integriranim sustavom paljenja, kao i za fluorescentne svjetiljke koje zahtijevaju svjetiljke s takvim sustavom. U svojim sobama stvaraju dobru formu, ali iu osnovnim ¹kolama iu drugim javnim ustanovama. Sve vrste fluorescentnih svjetiljki imaju velike prednosti u odnosu na normalne ¾arulje sa ¾arnom niti. Prije svega, istièe se visokom svjetlosnom uèinkovito¹æu i du¾im radnim vremenom, zahvaljujuæi èemu postaju tako popularni.