Priee o ovisnosti

Svojstvo raèunala je povezano s funkcijom, zabavom, opu¹tanjem, razmjenom informacija, virtualnim sastancima sa ¾enama, na koje ne raèunamo na dohvat ruke. Na¾alost, tu je i izvor ovisnosti.

https://slim-ecoligocal.eu/hr/ EcoSlim EcoSlim - Osigurajte učinkovit gubitak težine bez nepotrebnih napora!

Prvi simptom ovisnosti je prijevod virtualnih kontakata preko posla u stvarnom svijetu - zanemarujuæi vrijeme koje se ne tro¹i ispred raèunala. Dodatno se stvara uglavnom s ekonomskim temama i zanemarivanjem du¾nosti, au iznimnim sluèajevima i njihovim va¾nim fiziolo¹kim potrebama. Moramo provesti vrijeme na internetu kako bismo postigli zadovoljstvo. Sljedeæi put je obièno intenzivan crte¾ s dijelova weba koji ne bismo pokazali najbli¾em. Pretjerana akcija u kupnji novog raèunalnog hardvera i softvera takoðer je simptom.

Tretman ovisnosti o komitoru u Krakovu pretpostavlja se na sastanku sa struènjakom. Zbog toga je toliko problematièno da ¾ene ovisnici èesto ne primjeæuju svoju ovisnost, te stoga navode prisutne da jo¹ uvijek gube vezu s drugima koristeæi tipkovnicu i monitor.

Kada je rijeè o ovisnosti, va¾no je kontrolirati vrijeme provedeno ispred raèunala. Postoje programi koji oznaèavaju vrijeme provedeno na monitoru. Takoðer je va¾no organizirati nova djela koja su izvan virtualnog. Razdoblja ne zahtijevaju biti druga - dovoljno je poèeti te¾iti za onim industrijama koje smo zanemarili tijekom ovisnosti - sustizati liniju, prijatelje, pa èak i provoditi vrijeme na ¹etnjama. Najva¾nija stvar u pomaganju je mijenjanje navika. To u posljednjem savjetuje pisanje plana dana, s toènim popisom aktivnosti koje treba obaviti u satima.