Raeunalni program optima

Zanimljiv projekt brendiranja je samo pola bitke. U drugoj polovici treba razmotriti sva slu¾bena pitanja, odgovarajuæu segregaciju, organizirati dokumente u poduzeæu, tako da se u svakom trenutku mogu naæi, na primjer, u uspjehu PIP kontrole i drugih ljudi. U smjeru lak¹eg upravljanja tvrtka se mo¾e koristiti iz integriranih IT programa. Skupina Optima programa je meðu onima koji u¾ivaju priznanje meðu mnogim korisnicima.

ProEngine UltraProEngine Ultra. Poboljšati snagu motora i vijek trajanja

Zainteresirani mogu dobiti demo program iz perspektive optima i testirati ga u smislu funkcionalnosti, ocjenjivanja suèelja, itd. Program se mo¾e i treba kupiti na CD-u ili online licenci. Demo verzija dostupna je 60 dana. Program osigurava Windows okru¾enje (operacijski sustav Windows 7 (ukljuèujuæi Starter grupu, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP SP 3, Windows Server 2003 servisni paket 2, Windows Server 2008 servisni paket 2, Windows Server 2008 R2. Preporuèena minimalna razluèivost zaslona je 1024x768. Administrator sustava je du¾an instalirati program. Postupak instalacije prethodi potvrdi jamstva, licence i naknadnih uvjeta. Instalacijski program zatim provjerava je li raèunalo strogo postavljeno na pitanja Comarch OPTIMA. Sljedeæi potez je odabir aktivnih modula Korisnik bira module za koje je kupljena licenca kupljena Odabrani moduli bit æe kasnije bogatiji za izradu ¾eljeznica u okviru programa: Program / Utilities / Operators Osnovni èimbenik potreban za stvari Comarch OPTIMA je osnova podataka. Ako je Korisnik veæ instaliran i poslu¾itelj je otvoren, on je konfiguriran za potrebe programa. Nakon instalacije ne ¾elite ponovno pokrenuti raèunalo.