Stroj za mljevenje mesa i kostiju

Da li èesto jedete mljevene kuglice ili soèni tatar s jajima? Ako je tako, onda znate kako pripremiti hranu. Mesni vuk, ili kao osoba koja ¾eli stroj za tijelo, dopustio nam je da nare¾emo i posijemo meso. Meso na takvoj zabavi savr¹eno se dodaje novim jelima umjesto uobièajenim, nereduciranim komadima mesa.

Kad ste posjetili na¹u baku, sigurno se sjeæate kada je u tom planu koristila tako mali stroj. Meso je bilo smje¹teno u grlo, a stroj je dugo vremena preuzeo, a zatim s dodatne strane kako bi oslobodio tijelo u suprotnim ljudima, nego ¹to smo ih tamo smjestili. Upla¹ili su nas i da ni pod kakvim okolnostima ne bismo mogli staviti prste tamo, jer bi se to vrlo lo¹e zavr¹ilo za nas. Mogli su nas uzeti i gaditi ¹to smo vidjeli ¹to je iza¹lo iz ureðaja. I onda s dodatkom smo ga pojeli.Vukovi se u to vrijeme mogu koristiti u ugostiteljstvu, primjerice u restoranima, barovima i restoranima. Svje¾e preraðeno meso je pravi element. To je izlog na¹eg doma.Danas se koriste i tradicionalni vukovi. Mogu se napajati elektriènom strujom ili fizièkom silom. Ovaj sljedeæi je svakako jeftiniji, meðutim, ili vi¹e dobar? To zahtijeva fizièki napor. Ova glavna i bavi se svojom jednostavno¹æu. Tipièna britva izraðena je od seta za rezanje koji se nakuplja iz re¹etke razlièite debljine, trzaja i no¾a. Klanac je mjesto gdje stavljamo meso za preradu. U sredini se smatra pu¾, zahvaljujuæi kojem meso odlazi u prostoriju u kojoj je lo¹e. Dolazi u strojevima razlièitih velièina. Kao ¹to pretpostavljamo, u klaonicama æe zasigurno zauzeti veæe podruèje nego na sljedeæim mjestima, jer se tijelo koje je u njima proizvodilo, a kasnije se transportiralo i nudilo razlièitim prostorijama. Upravo su te kuæe u stanju samostalno uèiniti vi¹e.